Gymvereniging SGV Wijster

Sport Geeft Vreugde!


Algemene informatie


Bestuur en leiding

Bestuur

Voorzitter

Esther Westerbeek
0593-568080

Secretaris

Mariken Schuur
0593-566861

Penningmeester

Wieke Rensing
0593-567667

Algemene bestuursleden

Marga Beuving
Eline de Weerd

Leiding

Jiska Abbing
Mirjam van Zon
Monique Hoogeveen


Bestuur SGV Wijster
Het bestuur

NotulenHuishoudelijk reglement en privacyverklaringContributie

De contributie bedraagt voor kinderen tot 13 jaar € 17,50 per kwartaal. Leden vanaf 13 jaar betalen € 27,50 per kwartaal. Contributie selectieleden is € 27,50 p/kw. De contributie wordt geïnd per automatische incasso via de vereniging


Aanmelden

Het aanmelden van leerlingen voor de gym gaat via een invulformulier dat in de les aan de nieuwe leerlingen wordt uitgereikt. Het afmelden dient u schriftelijk, dan wel telefonisch te doen bij Wieke Rensing (hierboven genoemd), verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Zij zal dan ook de afschrijving van de contributie stop zetten.


Kledinginstructie gymlessen

Tijdens de gymles moeten de kinderen aansluitende kleding dragen. Dit i.v.m. de veiligheid. Wijde kleding geeft kans op blijven haken of misgrijpen van de gymjuf bij hulp bij oefeningen. De voorkeur gaat uit naar het turntenue van SGV (zie foto).

Groepsfoto